woensdag 6 oktober 2021

Wie is 't in...? (37) Malpertuis

Malpertuis is een naoorlogse wijk met een beperkt aantal voorzieningen. De voormalige kerk is in gebruik door Opera Zuid en diverse straten zijn vernoemd naar figuren uit het verhaal van Reinaart de Vos.

Wie is 't in...?