woensdag 22 september 2021

Wie is 't in...? (35) Daalhof

De wijk Daalhof werd in de jaren '70 en '80 gebouwd met daarbij horende bouw. Veel hoogbouw, eengezinswoningen en woonerven met veel groen. Daalhof ligt dicht bij de Belgische grens en door de wijk liep één van de belangrijkste Romeinse wegen: De Via Belgica. Dé weg die via Boulogne-sur-Mer via onder andere Maastricht naar Keulen liep. RTV Maastricht bewandelde de wegen in Daalhof om te kijken hoe het met de bewoners gaat, ondanks het regenachtige weer.

Wie is 't in...?