woensdag 20 oktober 2021

Wie is 't in...? (39) Kommelkwartier

Het Kommelkwartier is een van die oude Maastrichtse wijken waar het wemelt van de monumenten. Voor programma 'Wie is 't in' maakte Christianne er vanochtend een wandeling. Ze sprak er met bewoners, mensen die er werken en ontspannen. Ook hoorde ze er over een bijzonder moment op aanstaande zaterdag 23 oktober: de herbegrafenis van Elisabeth Strouven.

Wie is 't in...?