dinsdag 3 december 2019

Station Maastricht (3 december)

Geloof en wetenschap, het zijn twee begrippen die nou niet meteen bij elkaar lijken te horen. In een steeds verder moderniserende wereld lijkt de afstand daartussen steeds groter te worden. Als nieuwe pastoor in Maastricht-Oost, en bekend staand als ‘verbinder’ , is Mgr Everard de Jong voornemens om een brug te slaan tussen beide terreinen. Hij wil een centrum oprichten waar wetenschappers, gelovigen en niet gelovigen kunnen debatteren over allerlei thema’s op het snijvlak van geloof en wetenschap. In deze aflevering praat Christianne Schreuder met Everard de Jong, Job Kalkman, praeses van Lux ad Mosam - Maastrichts christelijke studentenvereniging- , en Tamara van Bogaert, directrice van het COC Limburg. Een gesprek over religie, maatschappij en wetenschap.

Station Maastricht