dinsdag 17 december 2019

Station Maastricht (17 december)

Gezondheid, het is voor iedereen datgene wat in het leven het meest belangrijk is. Maar wat betekent een goede gezondheid eigenlijk? Is dat werkelijk alles? De laatste jaren bestaat er een voortschrijdend besef dat het welzijn van mensen niet uitsluitend afhankelijk is van fysieke gezondheid, maar veel meer van veerkracht. Volgens dit principe van positieve gezondheid moeten mensen zich meer richten op de goede dingen in het bestaan. Met een positieve inslag wordt het zoeken naar oplossingen voor problemen een stuk makkelijker. Cliënten van de Sociale Dienst in Maastricht kregen de afgelopen maanden over deze materie een cursus Positieve Gezondheid Weten en ook Doen aangeboden. Aan tafel praat Erwin Lennarts vandaag met Roos-Marie Bal en Hans Schreurs, beiden van het Kenniscentrum Empowerment Maastricht en betrokken bij de cursus, en Ed Lemmens die de 12 lessen volgde.

Station Maastricht