dinsdag 10 december 2019

Station Maastricht (10 december)

Had u vroeger als basisschoolleerling ook een meester bij het schoolbord staan? Zo eentje met gele brillantine haren en een dikke walmende sigaar? Meesters voor de klas waren vroeger heel normaal, tegenwoordig zijn ze een zeldzaamheid. Om aandacht te vragen voor meer diversiteit voor de klas hebben mannelijke studenten van de Pabo Fontys en Hogeschool Zuyd twee weken geleden twee basisscholen in de stad 'overmeesterd'. Bij deze landelijke ludieke actie werden - in samenwerking met onderwijsorganisatie Kom Leren - alle leerkrachten van OBS de Regenboog en OBS Binnenstad vervangen door meesters. Vandaag praat Erwin Lennarts met twee meesters en een leerlinge van deze scholen. Een gesprek over de meerwaarde van de meester in de klas met Walther Feddema (docent OBS De Binnenstad), Armand Frissen (docent OBS De Regenboog) en Elise Mantz (leerling groep 7-8).

Station Maastricht