dinsdag 12 juli 2022

Het College (2) - Alex Meij

Alex Meij is een nieuw gezicht binnen de wethoudersclub. Door Partij Veilig Maastricht is hij naar voren geschoven als bestuurder. Vanuit zijn portefeuille is hij onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg en armoedebeleid.

Het College