dinsdag 4 december 2018

Good Veurein (2018) (8) Buurtnetwerken

De Buurtnetwerken in de Gemeente Maastricht willen dat de bewoners zich goed voelen in hun buurt. Door initiatieven van de buurtbewoners kenbaar te maken, kunnen zij problemen oplossen met de Gemeente. Hierdoor wordt er onder andere samen gewerkt aan de veiligheid, de eenzaamheid en de groenvoorziening.

Good Veurein