vrijdag 7 april

Good Veurein - Actieve buurten

Zou je graag een mooie speeltuin of een extra groen in jouw buurt of straat willen? Dan ga je op zoek naar medebewoners om dit te realiseren. Maar het uitwerken van zo'n mooi plan kan ook weerstand oproepen bij je buren of bij de gemeente. Hoe kun je omgaan met de uitvoering van je plan om het toch te laten doorgaan? Welke tegenslagen kun je verwachten en welke oplossingen kun je bedenken en uitvoeren.

Good Veurein