zondag 7 juni 2020

Eucharistieviering in de Sint-Walburgakerk (7 juni 2020)

Op zondag 7 juni droeg de pas tot priester gewijde kapelaan Paweł Żełazny zijn eerste H. Mis op in de Sint-Walburgakerk van Amby.

Eucharistievieringen