zondag 16 augustus 2020

Eucharistieviering OLV-basiliek (15 augustus 2020)

Op zaterdag 15 augustus 2020 zond RTV Maastricht de H. Mis vanuit de OLV-basiliek in Maastricht uit bij gelegenheid van het feest van Maria-Tenhemelopneming. De H. Mis werd opgedragen door Mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Met medewerking van Basilica Consort met sopraan Eva Diederix o.l.v. Hans Leenders.

Eucharistievieringen