woensdag 4 november 2015

Breaking Maas / 4 november 2015. Verslagen uit de stad over en door studenten.

Engelstalig verslag van en door studenten in Maastricht studentenstad. (NL Ondertiteld) Examentijd: De presentatoren Nadine en Jermandy zitten, zoals veel van hun medestudenten, afgezonderd van de buitenwereld te studeren in de bibliotheek. Enkele gelukkigen hadden wel de tijd om reportages te maken van interessante activiteiten die de afgelopen weken plaatsvonden. Zoals voetballen voor het goede doel bij ‘Viva con Aqua’ waar onder het motto ‘Trap voor water’ aandacht gevraagd werd voor de toegang voor iedereen tot schoon drinkwater. En bij Re-Evolution. Een kleinschalig festival op verschillende locaties in Maastricht waar lokale initiatieven die actief zijn om antwoorden te vinden voor globale vraagstukken kennis uitwisselen en elkaar inspireren onder het motto: ‘Doe iets lokaal, help globaal’. Ook een uitgebreide achtergrondreportage over TedX Maastricht dat recent plaatsvond in Theater aan het Vrijthof en als thema ‘Be the cure’ (ben de oplossing) had. Nadine en Jay kunnen uiteindelijk toch de bibliotheek verlaten.

Breaking Maas