Bluespotting / Rootstime herhaling

Herhaling van de programma's Bluespotting en Rootstime van afgelopen maandag.