Zwerfinators worden bedankt

Zwerfinators, mensen die als echte terminators de strijd aanbinden tegen het zwerfafval door het in eigen buurt op te rapen en weg te brengen, daarvan kent Maastricht er inmiddels heel wat. Om hen te bedanken organiseerden de gemeente en het CNME dat de vrijwilligers ondersteunt afgelopen weekend een ochtend waar iedereen elkaar eens kon ontmoeten.

Bedankje
Het is druk als de bijeenkomst zaterdagochtend begint. In het gebouw aan de Drabbelstraat zitten de groepjes zwerfinators bij elkaar aan tafels. Hun bijnaam is een afgeleide van de Terminator in de gelijknamige film die korte metten maakt met alles wat ie tegenkomt. De zwerfinators houden het dan wel bij zwerfafval, maar zijn vaak niet minder fanatiek. Zij zijn de mensen die stadsbeheer van de gemeente Maastricht ondersteunen door maandelijks of zelfs wekelijks het afval in hun eigen buurt te lijf te gaan. Normaal gesproken krijgen ze er elk jaar een bedankje voor in de vorm van een cadeau. Maar dit keer hebben de gemeente en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, dat de vrijwilligers helpt bij hun activiteiten, iets anders bedacht: een bijeenkomst met presentaties en discussieronden, afgesloten met een lunch in de tuin. 

Peuken
"Ik vind het een geweldig idee, deze bijeenkomst in plaats van een cadeau", zegt zwerfinator Jenny Duykers. "Zo kom je elkaar eens tegen, het schept verbinding." Jenny, die al sinds de coronatijd afval raapt in Heer, denkt dat de hoeveelheid zwerfafval op zich niet groter is geworden. "Wel de hoeveelheid peuken, dat is echt een probleem."

Milieuperrons
Maar ook andere problemen met zwerfafval die zijn niet makkelijk op te lossen, zo blijkt tijdens de discussies aan tafel. "Er ligt veel te veel rommel rondom de milieuperrons", roept een van de aanwezigen. "Daar ga ik echt niet aan beginnen." In de andere hoek van de zaal gaat een hand omhoog. "Waarom worden keer op keer door de gemeente veldjes gemaaid die net door de buurt zijn ingezaaid? We hadden er plastic linten omheen gedaan, die liggen nu overal versnipperd in het gras."

Presentaties, kritiek en tips
Zowel de gemeente en het CNME zelf houden op de ochtend presentaties om te laten zien wat er allemaal gebeurt op het vlak van afval in Maastricht. En er worden over en weer heel tips uitgedeeld. Maar er zijn ook kritische geluiden te horen. Want waarom is het nou zo lastig om camera's te hangen bij de milieuperrons, en moeten de echte overlastgevers sowieso niet harder worden aangepakt?

Tips en kritiek
Tijdens een speciale ronde worden de deelnemers gevraagd hun ideeën, tips en gedachten op gekleurde post-its te schrijven. 'Maak rookvrije zones in Maastricht' en 'Winkelwagentjes om de troep in te vervoeren zou handig zijn' staat er op sommige te lezen. Alexander Moraal van de gemeente Maastricht die de toehoorders had laten weten bijzonder dankbaar te zijn, snapt de kritiek die hij op de ochtend hoorde wel. "Het hoort erbij", zegt hij. "Afvalverwerking in een stad is soms nou eenmaal moeilijk. Het is belangrijk om te zorgen dat mensen binding met de stad krijgen, dan zijn ze omzichtiger, maar gedrag van mensen is in het algemeen niet makkelijk te veranderen. We doen als gemeente wat we kunnen, en we zijn er nog lang niet. Maar de tips nemen we mee, en we hebben beloofd om nog eens samen te komen, om te kijken hoe nu verder."