Zorgen SP over verdwijnen cliëntadviseurs Trajekt

De lokale fractie van de SP maakt zich zorgen over bezuinigingen op de cliëntadviseurs van Trajekt en dan met name in de wijk Mariaberg.

Clientadviseurs helpen mensen, die daar behoefte aan hebben, met allerlei zaken. Bijvoorbeeld het invullen van ingewikkelde formulieren.

SP zegt vernomen te hebben dat het personeel dat deze functies bekleedde in het verleden, een andere positie binnen de organisatie van Trajekt krijgt. Daarmee komt, volgens de SP, de functie van cliëntadviseur te vervallen en wordt deze opgevangen door onder meer Sociaal Teams, waarbij diverse organisaties betrokken zijn. Denk aan Sociale Zaken en de Kredietbank. De overname van de taken zou de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning in gevaar brengen. Dit omdat vele mensen die gebruikmaken van deze ondersteuning “nu juist problemen hebben met deze instellingen”, in de woorden van de partij.

Ook blijft de vraag naar deze soort hulp en advies groot, volgens SP. Zo zou uit een brief van het buurtnetwerk Mariaberg naar de raad op 9 augustus jl. blijken dat in Mariaberg, één van de armste wijken in Maastricht, men te maken heeft met een jaarinkomen van 22.000 euro, ten opzichte van 27.000 per jaar gemiddeld in Maastricht. Tijdens het spreekuur dat drie keer in de week in Mariaberg plaatsvond, konden mensen vragen over financiën, onderwijs, wonen, juridische vraagstukken en bijvoorbeeld een verblijfsvergunning kwijt.

Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat er nu vragen bij het stadsbestuur liggen van de partij over de opvang en nieuwe invulling van de voormalige cliëntaviseurs.