Zorgen over uitbreidings- en verbouwingsplannen woonzorgcentrum de Beyart

Er zijn plannen om woonzorgcentrum de Beyart aan de Brusselsestraat te verbouwen en uit te breiden. In de vorm van een woonzorglandschap met zorgappartementen. De laatste opknapping van het 19e eeuwse gebouw stamt namelijk uit de jaren ‘80. Maar de plannen zoals die er nu liggen, baren omwonenden zorgen.

Nauwelijks dialoog

Arthur Tielens en René Thijssen, twee omwonenden die volgens hen namens andere buurtbewoners en het Comité Brusselsestraat spreken, zouden een alternatief plan hebben ingediend bij de projectontwikkelaar en gemeente. Ze hopen dat de dialoog zo meer op gang kan worden geholpen, want die is er volgens hen nauwelijks. Het vermoeden is dan ook dat de gemeente en de projectontwikkelaar de boel eigenlijk al hebben beklonken. Iets dat niet prettig voor hen voelt, met door het feit dat volgens het bestaand bestemmingsplan de verbouwing niet op deze wijze mag plaatsvinden. Voordat de plannen concreter zijn en er een aanpassing van het bestemmingsplan plaatsvindt, willen zij dat de gemeente en de projectontwikkelaar anticiperen op de inbreng en wensen van omwonenden. 

"Voorbereiding voor aanpassing bestemmingsplan volgens de regels"

Laurens Maaijwee, de projectontwikkelaar, herkent zich niet in het beeld dat Arthur Tielens schetst. Tielens wijst de verkeerde boom aan, deze zou namelijk helemaal niet weggehaald worden. Op de bouwtekeningen is dit ook te zien, zo stelt Maaijwee. Informatie die de buurt ook zou gekregen hebben. Bovendien hebben er meerdere informatiebijeenkomsten plaatsgevonden en komt er in de toekomst op basis van de bijeenkomsten een klankbordgroep. Bovendien zou de bebouwing in het noorden al 10 tot 15 meter zijn opgeschoven voor de buurt. Daarnaast is het historisch belang van de bomen en de flora en fauna, zoals de vleermuizen, meegenomen. Kortom, volgens hem zijn alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn bij het indienen van een wijziging op het bestemmingsplan, waarin de behoefte van opdrachtgever de Beyart én de verslagen van de gesprekken met de buurt ook zitten. Uiteindelijk beslist de  gemeenteraad of deze wijziging en dus de plannen zoals die er nu liggen doorkomen.