Zorgen over hittestress in woningen

De lokale fractie van D66 maakt zich zorgen over de hittestress in woningen. Naar aanleiding van het breken van een warmterecord, meer warme dagen en klimaatverandering, trekt de partij aan de bel bij het stadsbestuur.

Er bestaat namelijk nog geen lokaal hitteplan, hoewel het steeds vaker levens van mensen kost, zo stelt men. Het gaat de partij vooral om woningen waarbij nog genoeg gedaan kan worden aan hitte bestrijding door woningcorporaties en verhuurders. Omdat maatregelen zoals gesloten houden van deuren en gordijnen geen, of  zelfs een negatief effect hebben, denkt D66 aan het aanbrengen van zonwering en zonwerende ramen. Iets dat gekwalificeerd kan worden in de vorm van een zogenoemd hittelabel.

Er is nog geen wet- en regelgeving. Vandaar dat de partij van het stadsbestuur wil weten hoeveel woningen met de hitte problematiek te maken hebben, wat de gemeente al doet aan hittestress, of de GGD betrokken wordt in de aanpak ervan en of er maatregelen getroffen kunnen worden om ook de communicatie van informatie hierover te verbeteren. Tot slot raadt de lokale fractie rigoureuze vergroening aan.