SPM: stop "buitensporige beloningen" zorgondernemers

De Seniorenpartij Maastricht (SPM) vindt dat onze gemeente actie moet ondernemen om de hoge beloningen van zorgbestuurders aan banden te leggen. De afgelopen tien jaar is gebleken uit diverse berichtgeving dat zorg bv's nog altijd buitensporige winstuitkeringen ontvangen. Ondanks meerdere wetten die de topinkomens zouden moeten beperken, aldus de partij.

Ze neemt het voorbeeld van Talent Holding Limburg, met onder andere vestigingen in Maastricht aan de Groene Loper en de Watermolen. Talent zet zich in voor talentontwikkeling door (woonbegeleiding) en dagbesteding voor kinderen, jongvolwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De drie directeuren zijn tevens aandeelhouders van de zes bv’s in Limburg en hebben in 2019 gepiekt met een winstuitkering van ruim 8 ton. Hun salaris zou in 2020 teruggelopen zijn. Daarentegen kregen ze wel een hoger dividend uitgekeerd, bovenop hun salaris, dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur. Sinds 2019 zorgde dat voor een opvallende groei in de vermogens van de drie aandeelhouders, waardoor twee van de drie nu enkele miljoenen op hun naam hebben staan. De SPM vindt dat het getuigt van slecht besturen in de zorgsector, omdat er ook aanbestedingen voor de WMO en jeugdzorg worden gedaan bij deze bv’s. Die gezien de behaalde winst teruggevorderd zouden moeten worden aldus de partij. Om dit in de toekomst te voorkomen willen ze de nieuwe normen voor dividenduitkeringen handhaven en strenge afspraken hierover maken met het college.