Zorgen om mega-schuilhut voor schapen

De Partij voor de Dieren heeft zich bij het stadsbestuur gemeld in verband met de komst van een grote schapenstal naar de Belvédèreberg.

De gemeente spreekt van een schuilhut, maar volgens de dierenpartij zou het gaan om een grote, open stal die bedoeld is voor 250 ooien en 400 lammeren. De partij merkt op dat in het gebied geen bebossing is en er daarom geen schaduwplek is voor de schapen in de zomer.

Ook is de Belvédèreberg aangewezen als speciaal leefgebied voor reptielen. Dit zou mogelijk een probleem kunnen opleveren als er ook schapen bijkomen.

De partij is ook ongerust over de dassenburcht, die op zo’n 150 meter van de stal ligt. Doordat er ook een slaapgelegenheid op het terrein komt voor als de schapen gaan lammeren, kan dat voor problemen zorgen. Schapen lammeren namelijk meestal ‘s nachts en dat is ook de tijd dat dassen op pad gaan.