Xonar gaat fuseren met Mutsaersstichting

Stichting Xonar gaat op korte termijn fuseren met Mutsaersstichting. De twee jeugdzorgaanbieders gaan verder onder het nieuwe label Samen Jong Geheel. 

De fusie wordt ingedeeld in drie fases. Allereerst wordt de samenwerking geïntensiveerd, daarna wordt de samenwerking vormgegeven om tenslotte tot een bestuurlijke regeling te komen.

Samen Jong Geheel
De bedoeling van Samen Jong Geheel is dat meer ondernemingen die gericht zijn op hulp aan kwetsbare kinderen en volwassenen zich kunnen aansluiten. Bestaande labels, identiteiten en activiteiten worden voortgezet.

Voor cliënten betekent de fusie dat er meer aandacht komt voor continue zorginhoudelijke verbetering. Samen Jong Geheel belooft voor medewerkers een stabielere organisatie en moet continuïteit van de jeugdzorg in de regio bieden.

Kleuterdagverblijven
De fusie heeft vooral op de medische kleuterdagverblijven in Zuid-Limburg een positieve invloed. Deze hulpvorm wordt namelijk met sluiting bedreigd. Door de fusie kan op korte termijn voor de kinderen met de meest complexe problematiek een oplossing worden gevonden. 

Miljoenenverlies
Xonar verkeert al langer in slechte staat. In december vorig jaar werd duidelijk dat het Maastrichtse bedrijf al drie jaar rode cijfers schrijft, met een totaal verlies van vijf miljoen euro. Nadat de gemeente Xonar verplicht had een herstelplan te schrijven, bleek snel dat de wens van Xonar was om te fuseren met een andere zorgpartij.

Ronald van den Hoven