Wyck laat mening horen over drukte: 'sluit straten af voor laad- en losverkeer'

Bewoners en ondernemers in Wyck noemen onder meer het afsluiten van wegen voor laad- en losverkeer als maatregel om het stadsdeel autoluw te maken. In een enquête lieten 626 mensen uit Wyck, voornamelijk bewoners, weten hoe ze de hoeveelheid verkeer hier willen terugdringen.

Ook het afsluiten van wegen voor autoverkeer en het invoeren van een slim ontheffingssysteem worden genoemd als mogelijke opties.

Meestgenoemde plekken
De Rechtstraat, Wyckerbrugstraat, Hoogbrugstraat, Oeverwal en Cörversplein zijn de plekken waar het wat betreft de respondenten het hoogst nodig is om actie te ondernemen. En het weekend heeft wat betreft de bewoners en ondernemers prioriteit om op deze plekken maatregelen te treffen. 

Vervolg
De gemeente zegt ook de mening van de bezoekers van Wyck nog te gaan peilen en een werkgroep rondom dit onderwerp te hebben opgericht, van wie 236 van de ondervraagden bereid blijken te zijn aan deel te nemen.