Wethouders geïnstalleerd; drie nieuwe bestuurders aan zet

Na een nieuw coalitieakkoord, kwam ook de installatie van een nieuw college, met het afleggen van de eed of belofte.

Vier oud-wethouders keren terug. Zo is John Aarts nu verantwoordelijk voor duurzaamheid en mobiliteit, Frans Bastiaens voor cultuur en ruimtelijke ontwikkeling, Niels Peeters voor economie en sport, en Anita Bastiaans voor WMO, sociaal domein en de Euregio. Daarnaast komen er drie nieuwe bestuurders. Alex Meij die zich bezig gaat houden met Jeugdzorg, armoede en personeel, Johan Pas met onderwijs, wonen en studenten en Manon Fokke die financiën en burgerparticipatie voor haar rekening neemt.

Daarnaast vond ook de installatie van vier nieuwe raadsleden plaats, die nu aan zet komen door het leveren van een wethouder door hun partij. Daardoor keren Halil Mermi van Seniorenpartij Maastricht, Mat Brüll van het CDA en Henri Borgignons van de PvdA als raadslid terug, maar ook voormalige burgerraadsleden krijgen een plek in de raad voor de eerste keer zoals Jurgen van Heertum namens de VVD en Thomas Gardien van D66.