Wethouder bevestigt: verenigingen mogen alleen oud papier huis-aan-huis ophalen

Wethouder John Aarts zegt dat verenigingen inderdaad geen oud papier en karton mogen ophalen bij bedrijven. Dat geeft hij aan in een brief als antwoord op de vragen van het CDA.

Verenigingen halen dit oud papier en karton vaak op om extra inkomsten te genereren.

Aarts benadrukt dat de inzameling van bedrijfsafval, waaronder ook oud papier en karton, bij bedrijven anders dan de kantoor-, winkel- en dienstensector, is voorbehouden aan commerciële bedrijfsafvalinzamelaars. Echter geeft Aarts aan dat er niet een verbod is opgelegd vanuit de gemeente om dit te doen. Er werd in brieven naar de verenigingen enkel benadrukt dat de wet aangeeft dat dit de taak van de commerciële inzamelaars is.

De wethouder geeft aan dat sinds de brieven hij geen teruglopende papierinkomsten bij de verenigingen herkent. De verenigingen mogen overigens wel gewoon, zoals ook voorheen, het huishoudelijk oud papier mee helpen ophalen.