Welke media, en waarom, gebruikt de Maastrichtenaar voor nieuws uit de stad?

De gemeente voert ieder jaar een media-onderzoek uit waarbij men onder andere onderzoekt wat de belangrijkste bron is voor Maastrichts nieuws. Daaruit blijkt dat voor haar inwoners (wat betreft de meer traditionele media), krant De Limburger de meest geraadpleegde bron is, gevolgd door RTV Maastricht en op de derde plek L1. Voor de internationals vormt News in English van RTVM de belangrijkste bron. In het onderzoek is voor de eerste keer ‘News in English’, een van de online platforms van RTV Maastricht, meegenomen.

Het media-onderzoek richt zich op het beantwoorden van meerdere vragen zoals welke media de Maastrichtenaar gebruikt om nieuws te vergaren, hoe frequent dit is, hoe dit verandert en wat de inwoners zelf als belangrijkste bron zien. Tussen 30 september en 4 november vulden Maastrichtenaren vragenlijsten in waarop de gemeente de meeste recente uitkomsten baseert.

Meest gebruikte 'actuele nieuwsbron'

Als we kijken naar de categorie ‘meest actuele nieuwsbron in Maastricht', komt naar voren dat 57% van de inwoners Dagblad de Limburger als bron voor actueel nieuws gebruikt. Voor 50% van de Maastrichtenaren betreft dat RTV Maastricht en voor 44% is dat L1. 

Meest betrouwbare 'nieuwsbron'

Daarnaast in de rubriek 'meest betrouwbare bronnen voor Maastrichts nieuws' vinden inwoners, zo'n 63%, dat Dagblad de Limburger als traditioneel medium het meest betrouwbaar is. Gevolgd door een tweede plek voor RTV Maastricht met het aantal van 51%. Op de derde plek komt, wederom, L1 met maar liefst 44%. 

Meeste bereik bij inwoners

Ook wordt belicht in hoeverre bepaalde platforms de inwoners bereiken. Zo blijkt dat de kanalen van De Limburger, RTV Maastricht en L1 het belangrijkst zijn. Deze bereiken de helft tot driekwart van de inwoners. Andere media zoals buurtbladen, VIA Maastricht en online buurtcommunities bereiken een kwart tot de helft van Maastricht.