VVD wil stadspark aanwijzen als stiltegebied

De VVD wil het stadspark, of gedeelten ervan rondom de huizen, aanwijzen als stiltegebied. De regels voor geluidsoverlast moeten hier in ieder geval streng aangescherpt worden.

Bij de partij zijn meldingen binnengekomen dat er recent meerdere dagen overlast is geweest. VVD zegt rust in het park zeer belangrijk te vinden en dat de openbare leefbaarheid wordt aangetast als gebruikers bijvoorbeeld muziek veel te hard zetten.

De fractie stelt tevens aan het stadsbestuur voor rotte appels een parkverbod te geven, zodat alleen de mensen die het heel bont maken gestraft worden.