Veiligheidsregio zet in op een ‘plan hoogwater’ en ‘scenario doorbraak kanaal’

Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) wil komend jaar inzetten op een 'plan hoogwater' en een scenarioplan voor een doorbraak van een kanaal. De VRZL wil leren uit de ervaring van de watersnoodramp en wil daar de financiële middelen komende periode ter beschikking voor stellen.

De gemeenteraad moet de begroting van de VRZL voor 2023 goedkeuren. In de begroting is nu ook de financiële impact van de watersnoodramp en COVID en het ontwikkelen van scenarioplannen om beter te acteren tijdens dergelijke gebeurtenissen in de toekomst opgenomen.

Omdat de omvang zo groot was van de hoogwaterramp is de hulpverlening maximaal op de proef gesteld. Daarnaast is de nasleep nog steeds voelbaar. “Als lerende organisatie hebben we een evaluatie laten uitvoeren door een extern bureau zodat we “Samen Leren”, zo valt te lezen in het voorstel aan de raad. Ook voor de bestrijding van de gevolgen zijn er kosten gemaakt. De veiligheidsregio stelt dat ook de pandemie een scenario is waar zij zich op voorbereidt. Aan de andere kant is het ook een gebeurtenis met onbepaalde duur en impact. Al in 2021 werd de VRZL geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19. Hiervoor is een financiële claim opgenomen in de begroting en vooralsnog gaat VRZL ervan uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden.

En dat laatste lijkt ook het geval, alle partijen waren vooralsnog voorstander van het begrotingsplan. Partij voor de Dieren vroeg zich wel nog af hoe het met de hulpverlening van dieren zat tijdens het hoogwater. Hoewel volgens richtlijnen is gehandeld en in de eerste 24 uur bewust de keuze gemaakt is om de focus op de mens te leggen, ziet de VRZL dit toch als een leermoment. Ook wat betreft de dieren. Dat komt vooral door de drukte tijdens het begin van zo’n ramp. Op het moment dat de meldkamer aan de maximale capaciteit zit, dan is men op veel niet voorbereid in de beginfase van een ramp.  De organisatie gaat dan ook in de toekomst een systeem inrichten om op alle gebieden een beter beeld te krijgen als zoiets gebeurt.

Op 31 mei vindt er een definitief besluit plaats over het voorstel van de begroting door de raad en zal indien ermee wordt ingestemd de VRZL een dekkende begroting hebben om de plannen tot uitvoering te brengen.