Vroege vierders

Het duurt nog bijna twee weken voordat ook in Maastricht op diverse plaatsen Halloween wordt gevierd. Maar de voorbereidingen voor de diverse Halloween Parties en de Trick and Treat-rondgang door de kinderen zijn nu al in volle gang. En dat niet alleen - er worden ook al huizen in kerstsfeer gespot.