Vrijthof Binnenste Buiten wil einde terrasuitbreiding

De stichting Vrijthof Binnenste Buiten (VBB) voelt zich gepasseerd door de gemeente met betrekking tot de besluitvorming rondom de terrasuitbreiding op het plein. De VBB had een tijd geleden hierover al een mail naar de gemeente gestuurd, maar daar nog geen reactie op gekregen.

De gemeente heeft onlangs via de media laat weten dat zij met horecaondernemers en omwonenden in gesprek is gegaan.
‘Helaas hebben wij als Vrijthof Binnenste Buiten noch een uitnodiging voor een gesprek ontvangen, noch anderszins kunnen merken dat wij als omwonenden serieus worden genomen en betrokken worden inzake de kwestie van de beëindiging van genomen coronamaatregelen, zoals de terrasuitbreiding. En dat terwijl wij ons al bijna 20 jaar inzetten voor een waardig gebruik van en een respectvolle omgang met een voor Maastricht beeldbepalend cultureel erfgoed en ook opkomen voor de belangen van omwonenden en culturele instellingen rond het Vrijthof’, laat voorzitter Piet Nelissen weten. 

In een brief aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad vraagt hij namens Vrijthof Binnenste Buiten om opheldering. Daarnaast wijst VBB erop dat door de afschaffing van de 1,5 meter-regel vanaf 25 september ook de wettelijke en materiële basis voor het toestaan van de uitbreiding van de terrassen is komen te vervallen. 

De stichting ziet ook veel nadelige gevolgen van de uitbreiding van de terrassen, zoals brommers en scooters die gebruik maakten van het fietspad, scooters die gestald werden op plekken op het Vrijthof waar dit niet is toegestaan en bevoorradingswagens die ongebreideld, gedurende langere tijd, vaak met ronkende motor, gebruik maakten van het plein. Ook werden volgens VBB op plaatsen meer stoelen en tafeltjes neergezet dan was bedoeld.