Voorwaarden bij pakketten Voedselbank versoepeld

De criteria van Voedselbank Zuid-Limburg zijn versoepeld. Hierdoor kunnen er meer mensen terecht voor voedselpakketten.

En dat is nodig want door de pandemie is er een grote behoefte aan de pakketten.  De versoepeling zit ‘m in het feit dat iedere Voedselbank van de landelijke norm mag afwijken en zelf mag kijken, naar gelang de omstandigheden van een huishouden of men in aanmerking komt voor een pakket.

Zo kan men mensen helpen die nét buiten de landelijke norm vallen en maatwerk leveren aan gezinnen die gezien de samenstelling meer baat hebben bij een dubbel of een ander soort pakket. De uitdaging ligt bij de voedselbanken nu om dat in kaart te brengen.

Extra moeilijkheid daarbij is dat men te maken heeft met een mindere toestroom van producten van supermarkten. Het is daardoor lastig de pakketten voor de huishoudens volwaardig te maken. Het bij de supermarkten kenbaar maken van wat er nodig is vergt voldoende personeel, en dat heeft de voedselbank vaak niet.