106 huishoudens meldden zich vooralsnog voor noodfonds

Er zijn tot nu toe 106 aanvragen binnengekomen voor het noodfonds en 260 voor de tegemoetkomingsregeling energiekosten studenten. De verwachtingen zijn dat deze aantallen nog zullen toenemen, mede door een verbetering in de communicatie vanuit de gemeente. Voor het noodfonds komen mensen in aanmerking die tussen wal en schip vallen. Die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, maar toch in de problemen komen door een stijgende energierekening. De aanvraagtermijn voor beide regelingen loopt tot 1 juli 2023.

Vanaf 16 januari kunnen inwoners van Maastricht een beroep doen op het noodfonds energiekosten voor huishoudens. Ook studenten die 21 jaar of ouder zijn, en in Maastricht een zelfstandige woning bewonen, kunnen aanspraak maken op de tegemoetkomingsregeling energiekosten voor studenten. Om de doelgroepen beter te bereiken, kunnen inwoners terecht bij wijkservicepunten en worden ze daar geholpen door aanwezige hulpverleners. Daarnaast zal de digitale aanvraagmodule voor studenten binnenkort worden uitgebreid met een Engelstalig formulier. Wat ook nog effect kan hebben op het aantal aanvragen; de eindafrekening van de energiemaatschappijen aan het eind van deze maand. Afhankelijk van de uitkomst kunnen mensen alsnog een aanvraag doen.

Het Noodfonds kent over het algemeen striktere voorwaarden dan de energietoeslag. Zo wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk gekeken of de aanvrager ook daadwerkelijk hogere energielasten heeft.