Voorbereidingen Koningsdag in volle gang - maatregelen hebben gevolgen voor o.a. verkeer

Nog een volle dag te gaan, dan moet Maastricht er helemaal klaar voor zijn: de komst van de jarige koning. Om het feest zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen zet men in op een flink aantal maatregelen zoals extra cameratoezicht en het aanwijzen van een deel van de binnenstad als veiligheidsrisciogebied.

Daar mag vanaf dinsdag gedurende 24 uur preventief worden gefouilleerd. Gemotoriseerd verkeer in de binnenstad heeft vanaf dinsdag 26 april al te maken met verkeersstremmingen. Op woensdag is de zone binnen ring 3 - het kerngebied van het gebeuren - vanaf 6 uur s ochtends alleen nog maar te voet te betreden. Bussen die normaal het centrum inrijden, stoppen dan bij het Mosae Forum. Voor fietsers worden tijdelijke fietsenstallingen neergezet, onder andere op de Ruiterij en het Herdenkingsplein. Meer info is te vinden op de website van Maastricht Bereikbaar en de speciale website voor  Koningsdag