Voorbereiding voor waterspeelplas bij ENCI groeve leidt tot zorgen

Er heerst onrust rondom voorbereidende activiteiten van Natuurmonumenten om in de ENCI groeve een waterspeelplaats voor kinderen aan te leggen. De Liberale Partij Maastricht maakt zich zorgen over de zaak en stelt het stadsbestuur hierover vragen. 

Het plan om de waterplas in het gebied om te vormen tot een plek waar kinderen in de natuur kunnen spelen was ontstaan in 2017. De plas was in dat jaar al ingericht als recreatiegebied maar moest al gauw sluiten vanwege overlast voor de natuur. Natuurmonumenten maakte onlangs bekend dat de vergunning voor het nieuwe plan voor een waterspeelplek snel zal worden ingediend en dat men alvast begonnen is met het verplaatsen van kwetsbare - soms beschermde - dier- en plantensoorten. 

Reacties 

Het bericht brengt op social media zoveel verontruste reacties dat Liberale Partij Maastricht het stadsbestuur vragen stelt. De partij wil graag weten of de meningen van tegenstanders ook nog worden meegewogen bij het vergunnen van de aanvraag en betwijfelt of het plan financieel wel haalbaar is. Gezien de droogte van de vorige jaren en de stikstofproblemen is het de vraag of een waterspeelplek ook verantwoord is, zo stelt de partij. Graag wil men weten hoe het ervoor staat met de vergunning, en of het voorbereiden van de plannen terwijl er zoveel onzekerheden zijn, wettelijk wel is toegestaan.