Vogels tellen in het Jekerdal

IVN Maastricht wil graag zoveel mogelijk mensen bij natuur, milieu en landschap betrekken en organiseert daarvoor verschillende activiteiten. Om te zien hoeveel soorten vogels er in het Jekerdal zitten organiseert de werkgroep Vogels in het weekend van 11 en 12 juni een vogeltelling. 

Tellen

Het Jekerdal is een waterrijk gebied, dat voor veel vogels zoals de grote gele kwikstaart en het ijsvogeltje bijzonder aantrekkelijk is. De diversiteit is groot, maar hoe groot dat kan alleen worden ingeschat door de vogels eens te tellen. Mensen die aan de telling willen meedoen bepalen zelf waar, wanneer en hoe lang ze gaan tellen. Deelnemen kan individueel of in een zelf te vormen groep.

Expert hoeft men niet te zijn. Om vogels goed te kunnen herkennen toont het telformulier afbeeldingen, en dat maakt het ook voor gezinnen met kinderen leuk om mee te doen. Na afloop van de telling worden de waarnemingen van alle deelnemers samengevoegd en maakt men een totaaloverzicht van alle waargenomen soorten. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze gratis activiteit kan tot en met maandag 6 juni door een e-mail te sturen naar 50vogelsspotten@gmail.com

Groepen of gezinnen dienen behalve de naam ook het aantal volwassenen, kinderen en de leeftijden van de kinderen te vermelden. Na aanmelding ontvangt men een informatiepakket met praktische informatie voor de telling, het telformulier en een (vrijblijvende) uitnodiging voor de aftrap van de telling.

Meer info op de site van IVN Maastricht.