Vluchtelingen AZC Maastricht in hongerstaking: ‘’We zijn wanhopig’’

In het asielzoekerscentrum aan de François de Veijestraat zijn sinds dinsdag zes vluchtelingen in hongerstaking. Hiermee willen ze aandacht vragen voor de lange wachttijden bij de IND (immigratie- en naturalisatiedienst). Volgens de regels van de IND moeten asielzoekers binnen vijftien maanden horen of ze een verblijfsvergunning krijgen, maar sommige vluchtelingen in Maastricht wachten al langer. 

Wanhoop

Eén van de vluchtelingen in hongerstaking is een man uit Syrië. Zestien maanden geleden vluchtte hij naar Nederland om aan het geweld in zijn thuisland te ontsnappen. Sindsdien is hij aan het wachten op de behandeling van zijn asielaanvraag. ‘’Ik ben een positief persoon, maar ik word wanhopig van het wachten. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers) doet zijn werk goed, maar zij zijn afhankelijk van de IND. Dit is erg frustrerend. We mogen niet werken, hebben geen geld om te sporten en we mogen ook niet naar school om de Nederlandse taal te leren want we hebben geen verblijfsvergunning.’’

Refugee Project Maastricht

Geen capaciteit

Een woordvoerder van de IND laat weten dat er op dit moment geen capaciteit is voor de hoeveelheid aanvragen die binnenkomen, waardoor de wachttijden oplopen. Het uitgangspunt is dat asielaanvragen op volgorde van binnenkomst in Nederland worden behandeld. De hongerstaking is dan ook geen aanleiding om mensen voorrang te geven in de procedure. Wel zullen medewerkers van de IND langsgaan bij het AZC in Maastricht om het proces uit te leggen en mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen.

Dagelijks dokterbezoek

Volgens Jeanny L’homme, woordvoerder van het COA regio Zuid, verloopt de hongerstaking tot nu toe rustig. ‘’We controleren het welzijn van de vluchtelingen streng, ze gaan dagelijks naar de dokter. Het is moeilijk in te schatten hoe dit verder gaat verlopen, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten.’’ Voor de vluchtelingen wordt de staking met de dag lastiger. ‘’Velen van ons hebben buikpijn en kunnen alleen uit bed komen om naar de dokter te gaan. Ik hoop dat de IND beseft dat we gewoon gehoord willen worden.’’