Vijf thema's Burgerbegroting bekend

Na vier fysieke events is bekend welke thema's centraal staan bij de Burgerbegroting. Hierbij mogen inwoners van Maastricht bepalen wat er met 300.000 euro gebeurt.

Wat de inwoners betreft, mag het geld geïnvesteerd worden in ontmoetingsplekken en/of activiteiten in gebouwen of de openbare ruimte, verbindende activiteiten tegen eenzaamheid, het stimuleren van participatie, leegstand en lege terreinen en het vergroenen van parken en straten.

Tijdens vier events kozen in totaal 130 inwoners de favoriete bestedingsdoelen. Vivianne Heijnen, verantwoordelijk wethouder, was daarbij aanwezig: "Deze start smaakt naar meer. De opkomst is behoorlijk en inwoners komen echt samen tot keuzes. Dat levert interessante gesprekken en ontmoetingen op, die kunnen zorgen voor nieuwe verbindingen in buurten en wijken. Het vertrouwen dat inwoners met de burgerbegroting rechtstreeks een verschil kunnen maken in hun leefomgeving moet verder groeien. Ik hoop dat de volgende rondes meer mooie resultaten opleveren en Maastrichtenaren zich massaal melden met projecten en ideeën."

In de tweede ronde aan bijeenkomsten wordt het geld verdeeld over de diverse thema's. Dat gebeurt op 20 november in het Trefcentrum Wittevrouwenveld en op 24 november in de Brandweerkantine.

Ronald van den Hoven