Verwarring over komst Lidl naar Don Boscokerk Heugemerveld

Komt de Lidl nu wel of niet naar de Don Boscokerk in Heugemerveld? Er is ronduit verwarring ontstaan naar aanleiding van een uitspraak op persoonlijke titel van pastoor Horsch in krant De Limburger.

“Er waren plannen om een Lidl te vestigen in de Don Boscokerk. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar klaarblijkelijk was dat voor het bisdom geen probleem”, aldus de heer Horsch, pastoor van de parochies van Bunde/Geulle en Borgharen/Itteren in de krant. De pastoor werd geciteerd in De Limburger over het herbestemmen van kerken nadat deze hun sacrale functie, godsdienstige eredienst, hebben verloren. Hierbij gebruikte hij terloops de Don Boscokerk met het plan voor een supermarkt, als voorbeeld. Zijn uitspraak werd meteen opgepikt door de lokale fractie van het CDA. De partij stelt nu vragen aan het Maastrichtse stadsbestuur over het -al dan niet- vestigen van een Lidl-filiaal in de Don Boscokerk in Heugemerveld. 

De partij wil weten of het inderdaad het geval is, dat de komst van de supermarkt van de baan is. Enigszins verrast haalt zij aan dat afgelopen juli het onderwerp nog besproken is tijdens een buurtbijeenkomst. Welke gevolgen heeft het voor de kerk en de buurt als de supermarkt niet in het gebouw komt? En waarom moet de gemeenteraad de ontwikkelingen omtrent het plan vernemen uit een krant en niet via de gemeentelijke informatiekanalen, dat vraagt de partij zich nu af. 

Volgens de gemeente bestaat er nog steeds het plan om de Don Boscokerk als onderdak voor de Lidl te laten dienen en zijn die plannen ongewijzigd . De uitspraken die worden gedaan in krant De Limburger zijn op persoonlijke titel en berusten volgens de woordvoerder waarschijnlijk niet op waarheid. Lidl heeft de Don Boscokerk gekocht en is met de buurt in gesprek over het realiseren van het plan zoals afgelopen buurtbijeenkomst daarvoor een eerste aanzet is geweest.

Wat in de krant staat is een persoonlijke uitspraak van de heer Horsch en strookt niet met de werkelijkheid. Met de Lidl is de afspraak gemaakt dat ze dit najaar hun eerste modellen voor het Kardinaal van Rossumplein uitwerken en de haalbaarheid onderzoeken. Daar wordt ook een klankbordgroep van omwonenden en belanghebbenden bij betrokken. Dat is ook zo toegelicht in een buurtbijeenkomst in juli. Dat is nog steeds de actuele status en dat proces loopt nu. Het is nog veel te vroeg om op dit moment al conclusies te trekken.

• woordvoerder, Gemeente Maastricht

Ook bij de vastgoedontwikkelaar Metropool, betrokken bij het project van de Lidl in de Don Boscokerk, is er niets bekend van een eventuele annulering van het plan voor een Lidl-filiaal in het voormalige kerkgebouw. Metropool laat weten zich aan te sluiten bij de reactie van de gemeente.