Vertraging tram Maastricht - Hasselt: stadsbestuur zint op actie

De trage houding van de Vlamingen bij de niet vorderende plannen voor de sneltram Maastricht - Hasselt lijkt bij de gemeente Maastricht tot steeds meer irritatie te leiden.

In antwoorden op vragen van de Seniorenpartij over het uitlopen van de bouwplannen laat het college weten dat de vertraging inderdaad een steeds groter wordend financieel risico vormt. (Bouw)materialen worden in deze tijd steeds duurder en ook dreigt nu een subsidie van het Rijk voor het project te vervallen. De Vlamingen hadden eerder al aangegeven de vertragingskosten niet te zullen gaan betalen.

Het moment is daarom aangebroken dat Maastricht moet gaan kijken hoe de belangen van de gemeente veilig kunnen worden gesteld, aldus het stadsbestuur. Of het daarbij daadwerkelijk gaat om het indienen van een schadeclaim, dat wil de gemeente niet bevestigen.

Hoe dan ook zal er op worden aangedrongen om alle partijen gauw aan tafel te krijgen. Een afspraak hiervoor is nog niet gemaakt.