VERKIEZINGEN: SP wil minder ongelijkheid in Limburg

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij.

Cynthia Smeets staat als tweede op de lijst voor de SP voor de aankomende verkiezingen. Ze vindt het belangrijk de hardwerkende Limburger te vertegenwoordigen in de provincie.

Voor welke onderwerpen gaat uw partij zich hard maken?

‘’Wij zien dat ongelijkheid in Limburg groeit en dat willen we graag tegen gaan. Dat willen we doen door bijvoorbeeld de rekening op boodschappen en energie te verlagen. Wat betreft energie zijn wij ook voorstander van het provinciaal maken van energieopwekking. Dat willen we doen met een provinciaal energiebedrijf. Dan zijn we ook minder afhankelijk van buitenlandse bedrijven en zodoende hebben we meer zeggenschap. Als het aan ons ligt, willen we graag zonnepanelen leggen op elk geschikt dak. Daar moeten dan natuurlijk ook werkende mensen voor zijn die dit kunnen verwerkelijken. Daarom willen we graag een vijfde Brightland Campus creëren in Limburg waar je bijvoorbeeld kan leren om deze zonnepanelen te monteren. Ook willen we 50 miljoen investeren in gelijke kansen en gezondheid.’’

Wat kunt u zelf, vanuit uw positie op de lijst, daaraan bijdragen?

‘’Het vertrouwen in de politiek is erg laag op dit moment, merk ik. Als nummer twee op de lijst wil ik dit graag verbeteren. Dat wil ik doen door naar mensen toe te gaan en in gesprek te gaan over de zaken die spelen. Als volksvertegenwoordiger doe je het voor de mensen en dat wil ik altijd meenemen bij mijn bijdragen."

Willen jullie per se in coalitie of passen jullie als partij ook in de oppositie?

‘’Limburg is volgens ons toe aan een nieuwe weg. Wij geloven dat een nieuwe aanpak het beste kan worden gerealiseerd vanuit de coalitie. We willen graag in gesprek met iedereen die mee wil gaan met onze sociale ideeën en sluiten daarom op voorhand niemand uit.’’

Wat is uw motivatie om in de provinciale politiek aan de slag te gaan?

‘’Ik vind het belangrijk om hardwerkende Limburgers te vertegenwoordigen. In mijn optiek mag je als volksvertegenwoordiger niet vergeten waar je vandaan komt. En, ik vind het belangrijk om grip te houden op de Eerste Kamerverkiezingen.’’

Waarom is het zo belangrijk dat Maastrichtenaar gaat stemmen op 15 maart?

‘’Als je zelf niet kiest, wordt er voor je gekozen. Door te gaan stemmen kun je zelf een verschil maken in de provincie maar ook in je eigen gemeente. Op landelijk gebied kun je ook invloed uitoefenen op het beleid van Rutte. Dat is voor mij al reden om te gaan stemmen.’’

De verkiezingen zijn geslaagd als…

‘’De opkomst hoog is en de SP heel erg groot wordt. Want, dan kunnen we ook de plannen die we voor Limburg hebben waarmaken!’’