VERKIEZINGEN: Maastrichtenaren doen een gooi naar plek in het waterschap

Komende woensdag gaan we niet alleen naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar we brengen ook onze stem uit op de mensen waarvan wij vinden dat ze in het algemene bestuur van het waterschap moeten komen. Dit bestuur regelt de hele waterhuishouding in de provincie. Wat kunnen we van de diverse Maastrichtenaren van de deelnemende partijen verwachten?

Er doen zeventien partijen een gooi naar een plekje in het waterschap, waar 21 zetels te behalen zijn. We maakten een rondje langs de deelnemers.

Waterbelang, momenteel de grootste partij, doet mee met acht fracties uit diverse plekken in Limburg. Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg, Heuvelland, Venlo, Land van Weert+Leudal, Venray en Maasduinen, Horst-Helden-Beesel en dus Maastricht. In onze stad is Nol Beckers, ook raadslid namens het CDA, de lijsttrekker. Hij wil dat er wordt samengewerkt om situaties zoals de hoogwatercrisis van 2021 in de toekomst te voorkomen. Ook moet het watersysteem volgens hem voorbereid worden op klimaatveranderingen en blijft het waterschap Limburg wat hem betreft één van de goedkoopste van Nederland.

Namens Water Natuurlijk doet oud-wethouder Gert-Jan Krabbendam, vanaf plek 6, een gooi naar een plek in het waterschap. Hij wil zich bijvoorbeeld hard maken voor meer waterveiligheid en daarom moet er gekeken worden naar de dijken langs de Maas. Die voldoen volgens hem niet meer aan de normen. Ook de Jeker verdient volgens Krabbendam aandacht: "Er zal echt geïnvesteerd moeten worden in goede relaties met de Belgen voor een betere waterkwaliteit. Die is nog altijd ondermaats. Samen moeten we ervoor gaan zorgen dat vervuilers aangepakt worden."

Guiseppe Noteborn, in de gemeenteraad fractievoorzitter van de VVD, is namens die partij de nummer 2 op de lijst. Een concreet punt waar hij zich voor wil inzetten is gedecentraliseerd zuiveren. "Simpel uitgelegd, we hebben heel veel dure transportpijpen in de grond die naar een paar grote zuiveringsinstallaties gaan. Door een voorstel dat ik heb ingediend, gaan we kijken naar zuiveren met kleine lokale installaties en dan zijn zoveel dure pijpen niet meer nodig. Lokaal zuiveren is twintig procent goedkoper in de bouw en in het dagelijks gebruik. Het mooie is ook dat je het gezuiverde water dan lokaal aan boeren kunt geven bij droogte of de industrie."

Namens Lokaal Limburg is Marie Klassen de hoogstgenoteerde kandidaat uit onze stad, op plek 6. Ook bij deze partij staat veiligheid hoog op de agenda en moeten de kwestbaarheden van de dijken blootgelegd worden. Ook de natte winters en droge zomers houden Klassen bezig: "We willen meer investeren in zuiveringstechnieken, waarbij een verdere verbetering van de waterkwaliteit wordt gerealiseerd, op zowel ecologisch als chemisch gebied. Hierbij wordt niet alleen gepleit voor het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater, maar ook een duurzamer hergebruik van afvalwater bewerkstelligd. Bijvoorbeeld door medicijnresten te verwijderen uit het afvalwater, waardoor water eenvoudiger hergebruikt kan worden door bepaalde industrieën."

Marie-Therese Custers staat op plek 3 van de kandidatenlijst van 50PLUS. Wat zijn haar voornemens? ‘’Wij willen voornamelijk graag duidelijkheid creëren voor de klimaatverandering en de hoogwaterbescherming. Bij het hoogwater van twee jaar geleden was de communicatie nog niet optimaal, door deze zaken op regionaal gebied aan te kunnen pakken kunnen we dit soort situaties in de toekomst sneller zien te voorkomen. Ook maken wij ons hard voor duurzaam waterbeheer door reststoffen te verwijderen van water wat aan de oppervlakte komt.’’

Jos Kusters probeert namens Belang van Nederland vanaf plek 9 stemmen binnen te sluizen. Die partij wil minder regels voor burgers en ondernemers. "Wij vinden daarnaast dat boeren goed bezig zijn en dat wij die moeten respecteren. Dus, geen boeren uitkopen en windparken neerzetten. Boeren moeten kunnen verder gaan zoals ze bezig zijn.’’

Marja Hilders, lijsttrekker van AWP, wil vooral dat er alles aan gedaan wordt om situaties zoals het hoogwater in 2021, in de toekomst te voorkomen. Partij voor de Dieren richt zich vooral op het welzijn van planten en dieren. Meer over de standpunten van deze partijen in dit interview tijdens talkshow Maastricht Belicht.

Dorothy Bessems, de nummer 3 van Partij voor Water Veiligheid, was niet bereikbaar voor commentaar. Op de lijst van BBB staan daarnaast geen Maastrichtse kandidaten.