VERKIEZINGEN: JA21 wil asielstop en streep door dwangwet

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij.

Philippe Schyns werd afgelopen december door JA21 aangewezen als lijsttrekker voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Zijn deelname komt voort uit zijn ondernemerschap; hij wil namens JA21 voornamelijk ondernemers faciliteren en ondersteunen.

Waar wil JA21 zich hard voor maken?

“JA21 vindt dat er een asielstop moet komen en dat de dwangwet, die bepaalt dat gemeenten asielzoekers moeten opvangen, tegen moet worden gegaan. Maastricht en Limburg zitten vol, maar als de dwangwet er komt, zullen er toch meer asielzoekers bij komen. Dat willen wij voorkomen. Ook het terugdringen van criminaliteit is volgens Schyns ook een grote prioriteit voor JA21. Als je kijkt naar de top-10 criminele steden in Nederland, zijn er vijf Limburgse steden te bekennen in deze lijst; dat vinden wij niet kunnen. Ook wil JA21 zich hardmaken voor een goede aanpak van de energiecrisis in Limburg, zodat Limburgers hun energierekening kunnen betalen. En, voor mij één van de belangrijkste punten, het ondersteunen van ondernemers. Dat kunnen we onder andere doen door subsidies vanuit de provincie te faciliteren en ervoor te zorgen dat ondernemers minder bezig hoeven te zijn met bureaucratie.’’

Wat kunt u zelf, vanuit uw positie op de lijst, daaraan bijdragen?

‘’Ik sta ervoor om een actieve bijdrage te leveren in de provincie bij deze punten en ben daarnaast resultaat-gefocust. Mijn stap naar de politiek komt eigenlijk voort vanuit een ‘nare’ motivatie, aangezien ik op wilde komen voor ondernemers die eerst met de coronacrisis moesten omgaan en nu met inflatie.’’

Willen jullie als JA21 per se in coalitie of passen jullie als partij misschien beter in de oppositie?

"Het is niet zo dat we er alles aan willen doen om in de coalitie te komen, want dat kan ten koste gaan van de standpunten. Dus, ja - we staan ervoor open, maar niet ten koste van alles.’’

Waarom is het zo belangrijk dat de Maastrichtenaar gaat stemmen op 15 maart?

“Wellicht is het lastig te beseffen hoe je stem direct invloed kan hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de dwangwet. Wil jij als kiezer bijvoorbeeld niet dat er nog een AZC in Maastricht komt, dan heb je al een goede reden om te gaan stemmen.’’

De verkiezingen zijn geslaagd als…

‘’Er een zetel wordt gehaald, op korte termijn. Op lange termijn vind ik het belangrijk dat in vier jaar tijd het beleid naar rechts kan worden getrokken. Aangezien wij twee jaar geleden zijn opgericht en dit de eerste keer is dat JA21 meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen, kan er op dat gebied alleen maar vooruitgang worden geboekt.’’