VERKIEZINGEN: GroenLinks wil betaalbaarder OV en meer groen in bebouwde gebieden

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij.

Kathleen Mertens is de derde kandidaat op de lijst van GroenLinks. Ze is momenteel al één van de vier statenleden van Groenlinks en daarnaast woordvoerder van de fractie. Ook werkt ze als stagecoördinator bij de Universiteit Maastricht.

Waar gaan deze verkiezingen voor jou over?

‘’De belangrijkste thema’s zijn het beschermen van de natuur en de aanleg van nieuw groen, ook binnen de bebouwde gebieden. Ook speelt stikstof een belangrijke rol. Een ander belangrijk punt is betaalbaar openbaar vervoer. We moeten meer aandacht besteden aan de bereikbaarheid van onze provincie.’’

Momenteel zit GroenLinks in de coalitie. Is dit iets wat jullie de volgende periode weer willen nastreven, of zien jullie jezelf ook oppositie voeren?

‘’De afgelopen periode hebben we eerst twee jaar in de oppositie doorgebracht en daarna hebben we een plek gekregen in de coalitie. Het verschil is echt enorm. Met een plek in de coalitie, en met een GroenLinks-gedeputeerde, hebben we veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld een structureel budget voor natuurbeheer geregeld. Dit is essentieel, want zonder dit budget komen organisaties die zorgen voor het onderhoud en beheer van onze natuur in de knoop. Onze voorkeur gaat daarom zeker uit naar de coalitie.’’

Waarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de provinciale statenverkiezingen?

‘’De provincie heeft een belangrijke overkoepelende rol. Gemeenten gaan over ruimtelijke ordening en bepalen waar bijvoorbeeld woningen en bedrijven worden neergezet, maar het is de taak van de provincie om het overzicht te houden en te zorgen dat Limburg logisch ingedeeld wordt. Daarnaast speelt de provincie ook een grote rol in de regionale economie - denk aan belangrijke bedrijven die worden gesubsidieerd en waarvoor bestemmingsplannen geregeld worden.’’

En waarom is het specifiek voor de Maastrichtenaar belangrijk om te gaan stemmen?

‘’Als provincie steken wij geld in de verduurzaming van woningen in Maastricht en het opwekken van energie door middel van bijvoorbeeld windmolens. Wij zijn een belangrijke financier voor de regionale energietransitie en dat is voor iedereen in Limburg relevant.’’

Wanneer zijn voor jou de verkiezingen geslaagd?

‘’Als Groenlinks op zijn minst vier zetels behoudt en het liefst nog een paar erbij. En natuurlijk als alle linkse partijen groter worden.’’