VERKIEZINGEN: Forum voor Democratie wil met referendum meer macht geven aan burger

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij. 

Simone Kerseboom is Statenlid voor Forum voor Democratie en Tweede Kamerlid. Daarnaast heeft ze ambities om dit jaar de Tweede Kamer in te ruilen voor de Eerste Kamer.

Waar gaan deze verkiezingen voor jou over?

‘’Stikstof en het klimaat zijn belangrijke thema’s voor veel partijen, maar wij vinden dat er helemaal geen klimaatprobleem is en dat Limburgers geen invloed hebben op klimaatverandering. Boeren moeten gewoon hun werk blijven doen, mensen hebben goedkope energie nodig, en al die klimaatmaatregelen zijn helemaal niet nodig. Omdat de woonomgeving en welvaart van Limburgers in het gedrang komen door het klimaat- en stikstofbeleid willen wij een initiërend referendum (burgers bepalen het onderwerp dan zelf). En we willen een laagdrempeliger correctief referendum (hierbij oordelen kiesgerechtigden over al aangenomen wetsvoorstellen) in Limburg invoeren. Dit geeft een stukje macht terug aan de Limburgers zodat zij het beleid kunnen bijdraaien op het moment dat het niet meer representatief is.’’

En wat wil Forum gaan doen voor het economisch klimaat en de ondernemers in Limburg?

‘’Wij willen investeren in de Brightland-campussen en willen daarmee een kennisklimaat creëren in Limburg. We willen ook projecten steunen die ervoor zorgen dat het vmbo en mbo meer praktijk-gericht worden, zodat hiermee kennis wordt ondersteund die we nodig hebben in de provincie. We zijn wel een groot voorstander van investeren in plaats van subsidiëren. We willen niet alleen maar geld storten in een bodemloze put, maar er moet echt iets uitkomen. Als iets niet werkt, dan moeten we er mee stoppen, want het moet wel rendabel blijven.’’

Naast je werk als statenlid ben je ook Tweede Kamerlid en sta je nu op de lijst voor de Eerste Kamer. Hoe combineer je dit?

‘’Ik denk dat de nationale en de provinciale politiek goed te combineren valt en dat het elkaar ook complementeert. Ik weet wat er in Limburg speelt en kan dat goed uitdragen in Den Haag, bijvoorbeeld als het gaat over de waterschade in 2021 of innovatieve projecten zoals de Einstein-telescoop.’’

In Den Haag, maar ook in de provinciale politiek moet je samenwerken met partijen waar je het niet altijd mee eens bent. Hoe doe je dat?

‘’We willen altijd constructief zijn en het gesprek aan gaan, in tegenstelling tot andere partijen. D66 wilt niet met ons besturen want ze zeggen dat wij de rechtsstaat ondermijnen met onze uitspraken. Zij zijn juist degenen die de democratie niet respecteren door ons op voorhand al buiten te sluiten.’’

Wanneer zijn voor jou de verkiezingen een succes?

‘’De verkiezingen zijn geslaagd als zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. De opkomstpercentages gaan steeds verder omlaag en dit betekent dat mensen het vertrouwen kwijt zijn in de politiek. Daarnaast zouden 3 of 4 zetels voor Forum heel mooi zijn.’’