VERKIEZINGEN: D66 wil snel toekomstperspectief voor boeren

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij. 

Marlou Jenneskens is lijsttrekker en huidig Statenlid voor D66. Momenteel is de partij met drie zetels vertegenwoordigd in de Provinciale Staten.

Waar gaan deze verkiezingen voor jou over?

‘’Stikstof is voor mij één van de belangrijkste thema’s van deze verkiezingen. Dat is iets wat nu stilstaat, en waar wij vooruitgang op willen boeken. We willen boeren een eerlijk toekomstperspectief bieden, maar we willen ook huizen kunnen bouwen voor jongeren, studenten, en starters - de groepen waar nu een heel groot tekort voor is. Ook moet de natuur weer ruimte en aandacht krijgen, want daarmee gaat het nu hartstikke slecht door de stikstofuitstoot.’’

Je wilt dus rekening houden met de boeren, natuur, en huizenbouw, en tegelijkertijd stikstofuitstoot verminderen. Hoe ga je dat allemaal doen?

‘’Het is belangrijk dat we besluiten gaan nemen. Boeren worden er gek van dat ze geen toekomstperspectief hebben, de natuur sterft langzaam af, en woningprojecten komen niet van de grond. Alles ligt stil door het stikstofprobleem. We zullen zeker iets moeten gaan doen aan de veestapel, maar alle andere sectoren moeten ook meehelpen.’’

Waarom moet de Maastrichtenaar gaan stemmen op 15 maart?

‘’Er is een gigantisch tekort aan woningen in Maastricht dus we moeten gaan investeren in huizenbouw. Daarnaast investeert de provincie veel geld in de ontwikkeling van treinverbindingen, fietspaden, vliegvelden, etcetera. De Maastrichtenaar heeft dagelijks te maken met keuzes van de provincie.’’

Zien jullie jezelf de volgende periode in de coalitie of in de oppositie?

‘’Ik wil zo veel mogelijk van mijn idealen waarmaken, en dit gaat het beste in de coalitie. Maar wij willen dit niet tegen elke prijs, want wij werken niet samen met de PVV en Forum voor Democratie.’’

Waarom willen jullie niet met die partijen samenwerken?

‘’Die twee partijen schenden artikel 1 van de grondwet. Daarnaast hebben we in Limburg twee keer geprobeerd te besturen met de PVV en allebei de keren was dat een enorme chaos. Ik vind het belangrijk om hier eerlijk over te zijn. Het CDA en de VVD zeggen vóór de verkiezingen dat ze bereid zijn om samen te werken, maar achteraf blijkt dan van niet. Ik zeg het daarom van tevoren, en dan mag de kiezer bepalen.’’

Wanneer zijn voor jou de verkiezingen geslaagd?

‘’Het liefst wil ik zoveel mogelijk zetels voor D66. Ook hoop ik dat er meer jongeren aan stemmen, want het gaat over hun toekomst.’’