VERKIEZINGEN: ChristenUnie gaat voor eerste zetel ooit in Provinciale Staten

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij.

Ingeborg Dijkstra is een pedagoog en politica in Maastricht. Ze zal voor de aankomende verkiezingen samen met de ChristenUnie er alles aan doen om een zetel te bemachtigen. Gevoelsmatig is de hoop op een zetel hoog voor Dijkstra en haar partij, het zou de eerste kunnen zijn voor de ChristenUnie op provinciaal gebied.

Waar gaat uw partij zich hard voor maken?

‘’We hebben gekozen voor voornamelijk drie zaken: inclusie, landbouw/landschap en de bereikbaarheid van wonen. Wat ons betreft komt het welzijn van mensen boven de welvaart, maar tegelijkertijd gaat dat vaak ook gepaard met elkaar. Persoonlijk vind ik inclusie erg belangrijk omdat ik dit ook veel herken in mijn werkvlak.’’

Op het gebied van economisch klimaat en ontwikkeling van ondernemers, wat gaat uw partij daar de komende vier jaar voor betekenen?

“Sociale ondernemers hebben bij ons een streepje voor, mochten wij een zetel bemachtigen. Zaken zoals duurzaamheid en het maatschappelijk belang van deze ondernemingen sluiten goed aan bij het beleid dat wij voor ogen hebben. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is dat ondernemers minder met regelgeving bezig moeten zijn. Ik zou zowel op provinciaal als lokaal gebied een aantrekkelijk ondernemingsklimaat willen hebben.’’

Wat denkt u zelf, vanuit uw positie op de lijst, daaraan bij te kunnen dragen?

‘’We zijn hoopvol dat er een zetel komt, maar persoonlijk sta ik op nummer drie op de lijst. Daarom ga ik ervan uit dat ik zelf niet in het Gouvernement kom. Dat betekent echter niet dat ik in het uitdragen van onze missie geen rol kan spelen. Ik blijf net zo goed doorgaan, met of zonder zetel, met wat ik doe. In het geval dat onze lijsttrekker een zetel haalt, zie ik mijzelf bijvoorbeeld bepaalde dossiers voor mijn rekening nemen. Onze lijsttrekker kan natuurlijk niet alles doen namens de ChristenUnie. Dat hoeft dan ook niet officieel, maar zodoende blijf ik mij toch bewegen bij bijvoorbeeld onderwijszaken of arbeidssituaties.’’

Wat is uw motivatie om in de provinciale politiek aan de slag te zijn?

‘’Ik woon en werk in Maastricht en ik ben een verbindend mens. Ik ga graag in gesprek, enerzijds informeel om de fractie van informatie te verschaffen. Anderzijds sta ik ook graag midden in de samenleving, als een soort tussenpersoon voor de fractie die wel in de Provinciale Staten zit.’’

Zou u die rol dan het liefst vanuit de coalitie of de oppositie vervullen?

‘’Stel dat we die zetel hebben, maakt het ons niet uit. Landelijk gezien doet de partij dit nu een tijd in de coalitie, maar de ChristenUnie is niet uit op de macht. De positie maakt ons niet uit. Als we kunnen bijdragen aan de coalitie zullen we dat doen, maar uiteindelijk willen we blijven staan waar we voor staan.’’

Waarom vindt u het belangrijk dat de Maastrichtenaar gaat stemmen op 15 maart?

‘’We hebben stemrecht in Nederland, dus maak er gebruik van. Veel mensen houden zich wellicht niet bezig met provinciale politiek. Maar toch gaat het over de weg waarover je rijdt, het groen bij jou in de buurt en over de wijk waarin je woont. Daardoor zie ik het belang van stemmen voor de Provinciale Staten. Als je niet gaat stemmen laat je een bron van invloed liggen en dat is een gemiste kans.’’

De verkiezingen zijn geslaagd als…

‘’Wij zouden de verkiezingen geslaagd noemen als we met een zetel in het Gouvernement komen. Met één zetel zijn we al dik tevreden, aangezien we bijvoorbeeld nergens in Limburg in een gemeenteraad ooit een zetel hebben behaald. Ook bij de Provinciale Staten zijn we nog niet vertegenwoordigd geweest. Daarom zou het een erg mooie blijk van waardering zijn richting alle hardwerkende mensen van onze partij als we een zetel weten te bemachtigen.’’