VERKIEZINGEN: BvNL wil meer zeggenschap voor burger en ondernemer

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij.

Dominique Bauduin is voormalig diplomaat en was vorig jaar lijsttrekker voor BvNL bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar staat hij als vijfde op de lijst bij de Provinciale Statenverkiezingen. Hij is de kleinzoon van oud-burgemeester Petrus Bauduin.

Waar gaat uw partij zich hard voor maken?

‘’Het algemene kernwoord is ‘vrijheid’. Daarmee bedoel ik meer zeggenschap voor burger en ondernemer. We willen ervoor zorgen dat deze mensen zich met minder regels moeten bezighouden. Ook willen we dat statushouders geen voorrang krijgen bij woningen en een goede jeugdzorg in Limburg. Dat willen we concreet doen door meer toezicht te houden als provincie op de gemeenten op dit beleid.’’

Wat kunt u zelf, vanuit uw positie op de lijst, daaraan bijdragen?

‘’Ik sta als vijfde op de lijst, dus wil ik niet te veel illusies koesteren dat dit een verkiesbare plek is. Maar, ik zal zeker diegene die wel worden verkozen blijven ondersteunen in het uitdragen van onze missie en visie.’’

Passen jullie beter in de coalitie of oppositie?

‘’Dat is beide mogelijk, maar dat hangt af van de situatie en de uitslag. Mochten we een coalitie vormen dan doen we dat graag met partijen of groepen die gelijk denken.’’

Wat is uw motivatie om in de provinciale politiek aan de slag te gaan?

‘’Ik heb een hele diverse carrière gehad en daarom wil ik graag mijn wetenschap nog delen. Daarnaast vind ik de Eerste Kamerverkiezingen erg belangrijk en daarom zie ik het belang van de Provinciale Statenverkiezingen.’’

Waarom is het belangrijk dat de Maastrichtenaar gaat stemmen?

‘’Als zoveel mogelijk mensen gaan stemmen, krijg je een duidelijke afspiegeling van de zaken die spelen in de samenleving. Stemmenverlies vind ik persoonlijk erg zonde, want dan hoor je een grote groep mensen niet. Dan kunnen een heleboel dingen ook niet verwezenlijkt worden.’’

De verkiezingen zijn geslaagd als…

‘’Als het gedachtegoed van BvNL in het vizier kan komen. Dus, als we een of meerdere zetels kunnen halen.’’