VERKIEZINGEN: 50PLUS wil vertrouwen in de politiek herstellen

Op 15 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. De gekozen leden van deze verkiezingen vormen het parlement van de provincie Limburg. Limburgers hebben dit jaar een ruime keuze: twintig partijen doen mee aan de verkiezingen. Wij spraken met Maastrichtenaren die zich verkiesbaar stellen. Elke keer een andere partij.

Bennie van Est is de fractievoorzitter en het enige lid van 50PLUS in de gemeenteraad. Bij de Provinciale Statenverkiezingen staat hij op nummer twee bij die partij. Hij hoopt nu zijn invloed uit te breiden op provinciaal gebied.

Voor welke onderwerpen gaat uw partij zich hard maken?

‘’Wij zien dat er veel onvrede is en dat de overheid niet vertrouwd wordt door de burger. Dat willen wij weer rechttrekken. Voornamelijk op de gebieden van bebouwing en transportatie voor ouderen zien wij veel ruimte voor verbetering. Want wij zeggen altijd: bouwen voor oud is een oplossing voor jong. Tevens hebben ouderen ook belang bij een goed werkend OV-netwerk.’’

En hoe denkt u vanuit uw positie op de lijst daaraan bij te dragen?

‘’Wij hopen als 50PLUS dat wij wat sterker bij de Provinciale Staten vertegenwoordigd kunnen zijn. Persoonlijk heb ik veel ervaring op financieel gebied en op het gebied van informatieverstrekking. Om de goede keuzes te kunnen maken op provinciaal niveau rondom deze zaken denk ik dat het belangrijk is als ik er bij ben om goede en kritische vragen te stellen.’’

Stelt u die kritische vragen dan het liefst vanuit de coalitie of vanuit de oppositie?

‘’Voor mij staat het niet voorop of ik mijn rol vervul vanuit de coalitie of oppositie. Het gaat om de inhoud van het onderwerp. Vanuit welke kant mijn aandeel dan komt is voor mij geen prioriteit. Maar, een stabiel bestuur in Limburg verzorgen zou in elk geval een uitdaging zijn.’’

Wat is uw motivatie als ervaren politicus om aan de slag te gaan in de provinciale politiek?

‘’Ik ben een jaar geleden gevraagd om in te springen toen onze burgercommissielid wethouder werd in Kerkrade. Toen merkte ik dat er bij de Provinciale Staten veel belangrijke keuzes worden gemaakt, waardoor mijn interesse groeide. Bijvoorbeeld op het gebied van de energiecrisis of bebouwing. Daardoor merkte ik dat mijn financiële inbreng daar een toegevoegde waarde bij kan zijn.’’

Waarom is het zo belangrijk dat de Maastrichtenaar gaat stemmen op 15 maart?

‘’Ik zeg altijd: als je niet gaat stemmen, dan gebeurt wat je eigenlijk niet wilt. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een pensioenwet die kan worden geaccepteerd, maar die tegelijkertijd veel negatieve gevolgen kan hebben voor de huidige en toekomstige generatie. Wat betreft de Provinciale Statenverkiezingen denk ik dat het zeker belangrijk is dat Maastricht zich hierbij betrokken voelt. Want, als het met Limburg goed gaat dan gaat het met Maastricht ook goed.’’

En wanneer zijn volgens u de verkiezingen geslaagd?

‘’Als wij door de kiezer in staat worden gesteld om een bijdrage te leveren aan een stabiel bestuur in de provincie. Wij hopen voldoende stemmen te krijgen om ook ons werk in de Eerste Kamer voort te zetten. Want, de Eerste Kamer kies je definitief voor vier jaar, dus daar zien wij groot belang in.’’