Universiteit Maastricht kreeg 392 meldingen van grensoverschrijdend gedrag

De Universiteit Maastricht (UM) kreeg in de afgelopen vier jaar 392 meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen. Ook werd er 54 keer melding gedaan van specifiek seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat meldt 1Limburg naar aanleiding van een enquĂȘte van Argos die verspreid werd onder universiteiten in Nederland.

Seksueel grensoverschrijdend
Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag nam bij alle universiteiten toe, behalve in Maastricht. In 2019 ontving de Universiteit Maastricht zeventien meldingen, vorig jaar waren dat er twaalf. Landelijk was er een verdubbeling: in 2019 kwamen er nog 141 meldingen binnen, terwijl dit er vorig jaar 300 waren.

Aandacht
De UM is bewust bezig met het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Zo worden er sinds dit studiejaar voorlichting, lessen en trainingen gegeven omtrent seksuele veiligheid. Daarnaast krijgen vertrouwenspersonen, studieadviseurs, UM-psychologen en studentdecanen meer handvatten voor de ondersteuning van studenten.