UM en Zuyd kritisch op aanpak internationalisering hoger onderwijs

De universiteit staat nog altijd achter de instroom van voldoende internationale studenten in het hoger onderwijs. Daarmee reageert de onderwijsinstelling op het wetsvoorstel Internationalisering in Balans, waarmee het demissionaire kabinet de massale komst van buitenlandse studenten naar ons land wil gaan beheersen.

Dit vanwege de hoge druk bij een aantal universiteiten en steden in ons land, waar er een tekort is aan docenten en studentenkamers. Ook het aantal vakken waarbij in het Engels les wordt gegeven, moet worden teruggebracht. 

Internationaal talent
De UM zegt dat als de universiteiten in grensregio’s hun bijdrage willen blijven leveren aan het kennisland Nederland, men gebruik moet blijven maken van goed internationaal onderzoek en onderwijs. En daar is internationaal talent voor nodig, aldus de UM.

Geen sprake van
Ook Zuyd Hogeschool heeft gereageerd. Volgens de hbo-instelling wordt de focus te veel gelegd op de negatieve gevolgen van internationalisering. Met name voor hogescholen, waar volgens Zuyd geen sprake is van een onbeheersbare instroom van studenten.

Ronald van den Hoven