UM en gemeente overwegen hospitaverhuur voor studentenhuisvesting probleem

In het kader van het oplossen van het huisvestingsprobleem voor studenten op korte termijn is onder andere de optie van hospitaverhuur geopperd. In samenwerking met het project Home Sharing van de Universiteit Maastricht (UM) vinden verkennende gesprekken plaats met organisaties die in andere steden dergelijke stimuleringsacties opzetten en begeleiden. Waaronder Hospi Housing. Een organisatie opgezet door Utrechtse studenten die bemiddelt tussen studenten en hospes/hospita’s. Dat laat de gemeente in een raadsinformatiebrief weten

Hospi Housing voorziet in de voorlichting, werving van studenten en verhuurders en het koppelen van deze twee partijen. De gemeente heeft in samenwerking met de UM gevraagd aan Hospi Housing een voorstel te doen voor de wijze waarop een vergelijkbaar project in Maastricht kan starten. Hierover vindt deze maand een overleg plaats. 

Hospita

Een hospita is iemand die een kamer verhuurt in zij of haar eigen woning en zelf dus ook hier woont. In de meeste gevallen betreft dit een alleenstaande vrouw of man op leeftijd, die een of meerdere kamers ter beschikking stelt aan studenten.

Tekort aan studentenwoningen

Er is al geruime tijd een tekort aan woningen voor studenten. Uit de zogeheten apolloprognose, een analyse van de gemeente die de behoefte aan woningen voor studenten en toekomstige studenten in kaart brengt, blijkt onder andere dat er een bouwimpuls in 2022-2023 nodig is om de verwachte sterke groei van met name internationale studenten aan de universiteit bij te benen.

Oplossingen korte termijn

Toch zijn er ook kortere termijn oplossingen nodig door een tekort aan zelfstandige eenheden voor studenten met daarbij vaak een voor studenten hoge huurprijs. Anderzijds zet de gemeente daarom in op alternatieve tijdelijke oplossingen. Denk aan het omturnen van bestaande gebouwen in studenten units, waarvan zij de mogelijkheden onderzoekt, het door woningcorporaties bemiddelen in tijdelijke onderverhuur van kamers van studenten waarbij de ruil in kamers tussen inkomende en uitgaande studenten moet worden gestimuleerd. Ook moeten studenten korting kunnen krijgen als zij toch noodgedwongen gebruik moeten maken van een hotel. Tot slot kijkt de gemeente en de UM dus ook nog naar een hospitaverhuur mogelijkheid.