Tweede keer handtekeningen ophalen voor een Montessori middelbare school

Gerjanne Meijer heeft haar twee kinderen op de Montessori Basisschool zitten. Al geruime tijd maakt zij zich (samen met andere ouders en professionals) als Stichting Montessori College Maastricht, hard voor een middelbare school volgens het montessori onderwijssysteem. 

Ronald van den Hoven

De stichting diende daarom eind mei al een aanvraag in bij de minister voor deze school, maar deze werd afgewezen door te weinig aantoonbaar draagvlak. Niet de makkelijkste opgave aangezien ondertekenen digitaal gaat, met digiD en daarnaast alleen ouders van leerlingen uit een bepaalde leeftijdscategorie de brief kunnen ondertekenen.

Toch werd de aanvraag door de inspectie van Onderwijs goedgekeurd. Iets waar de stichting trots op is omdat van de elf ingediende verzoeken het er acht niet gehaald hebben door een negatief advies. Maastricht was namelijk niet de enige plaats met een verzoek van een Montessori college. Vandaar dat men nu opnieuw een brief opstelt en deze aan de ouders van leerlingen presenteert. De stichting heeft 390 handtekeningen nodig, waarvan er nu reeds 43 zijn opgehaald. Tot 15 oktober kan men de brief ondertekenen, ook ouders van andere basisscholen en tot 15 kilometer buiten Maastricht kunnen dit doen. Volgend jaar zal de minister dan wederom een besluit nemen. 


Meer nieuws